>Cashflow Management

CASHFLOW MANAGEMENT

Profit is an opinion, cash is a fact. Winst lijkt soms zo ‘sexy’. Maar het zegt lang niet alles. Op deze pagina volgen in de loop van de tijd ‘tips and tricks’ over het opzetten van een goed lopend cashflow-management-systeem.

Onderwerpen

Vragen die ik daarbij beantwoord zijn de volgende.

  • Waarom cashflow-management ?
  • Wat is cashflow ?
  • Verschil tussen winst en cashflow ?
  • Welk winstbegrip benadert de ‘cash(in)flow’ ?
  • Waarmee begint het opzetten van een goed functionerend 'cashflow-sturend-systeem' ?
  • Directe en indirecte methode van de cashflow-planning ?

Waarom is cashflow zo belangrijk?

Wat is uw belangrijkste doel? Het waarborgen van de continuïteit van uw bedrijf. Daarvoor is zicht nodig op het toekomstig kasstroom genererend vermogen. Dat is immers de voedingsbodem voor het realiseren van groei en het behalen van winst. 

Cashflow is de belangrijkste graadmeter voor continuïteit. De cashflowontwikkeling bepaalt de mate waarin, en de snelheid waarmee, nieuwe investeringen kunnen worden gedaan om daarmee de winstgevendheid te laten groeien.

De cashflowontwikkeling bepaalt tevens de mate waarin uw onderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen richting medewerkers, aandeelhouders, fiscus, leveranciers en banken. Heeft u voldoende zicht op het toekomstig kasstroom genererend vermogen?  

...

Zie ook alvast het krantenartikel 'Stuur op...'.

Invouwen