>Cashflow Management

CASHFLOW MANAGEMENT

Profit is an opinion, cash is a fact. Winst lijkt soms zo ‘sexy’. Maar het zegt niet zoveel en lang niet alles. 

Wat is uw allerbelangrijkste doel? Dat is het waarborgen van de continuïteit van uw bedrijf. Daarvoor is zicht nodig op het toekomstig kasstroom genererend vermogen. Dat is immers de voedingsbodem voor het realiseren van groei en het behalen van winst. 

Cashflow is de belangrijkste graadmeter voor continuïteit. De cashflowontwikkeling bepaalt de mate waarin, en de snelheid waarmee, nieuwe investeringen kunnen worden gedaan om daarmee de winstgevendheid te laten groeien.

De cashflowontwikkeling bepaalt tevens de mate waarin uw onderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen richting medewerkers, aandeelhouders, fiscus, leveranciers en banken. Heeft u voldoende zicht op het toekomstig kasstroom genererend vermogen? Of worden alleen de in het verleden behaalde resultaten gerapporteerd?   

Zie ook alvast het krantenartikel 'Stuur op...'.

Invouwen