>Honorarium

VERGOEDING VOOR TE LEVEREN PRESTATIES

Voor iedere interim opdracht of project zullen vooraf de te realiseren doelstellingen en mijlpalen worden overeengekomen. 

Het honorarium is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de duur van de opdracht. MAARTWERK hanteert over het algemeen uur-, dagtarieven of 'fixed fees' voor het realiseren van concrete en meetbare doelen. 

Heeft u vragen?

Invouwen