>>In rook op (VW)

In rook op (VW)

24-09-2015

In rook op (VW)

Dat het Amerikaanse emissieschandaal Volkswagen veel geld gaat kosten, staat wel vast. Maar hoeveel precies is nog volstrekt onduidelijk.

Al snel is het bedrag van $ 18 mrd genoemd. Dat is de uitkomst van een simpele berekening: de maximale boete per gemanipuleerde auto is $ 37.500. Er zijn sinds 2008, toen de milieuwet van kracht werd, 482.000 Volkswagens en Audi’s verkocht met een dieselmotor en de gewraakte software. Even vermenigvuldigen en het duizelingwekkende bedrag rolt eruit.

Dat is misschien iets te simpel. De maximale boete krijgt een bedrijf doorgaans als het niet meewerkt en uiteindelijk door een rechtbank wordt veroordeeld. Aangezien Volkswagen zich deemoedig heeft betoond en heeft gezegd te willen samenwerken met de autoriteiten, zal de werkelijke milieuboete aanzienlijk lager uitvallen.

Los van het milieudelict dreigt een mogelijk strafrechtelijk probleem. Ook die kan tot een forse boete leiden. Ook hier is het gissen naar de uitkomst. Laatst schikte General Motors een conflict met de Amerikaanse justitie over een fout die tot verkeersdoden heeft geleid. Dat ging over 2,6 miljoen auto’s en de schikking bedroeg $ 900 mln.

Tegen die achtergrond is het onwaarschijnlijk dat Volkswagen in een strafzaak meer dan een miljard kwijt zal zijn.

Amerika is niet alleen het land van de hoge boetes, maar ook van de hoge civiele claims. Ongetwijfeld zijn de eerste wakkere advocaten al opgestaan om cliënten bij te staan die menen dat hun auto nu een paar duizend dollar minder waard is dan voor het uitbreken van het schandaal. Voor elke ruim $ 2000 dollar waardevermindering die de advocaten aannemelijk kunnen maken, moet Volkswagen $ 1 mrd aftikken.

En dit gaat allemaal alleen over de half miljoen verkochte dieseltjes in de VS, terwijl Volkswagen zelf heeft laten weten dat er misschien bij 11 miljoen auto’s een probleem is. Nu zijn andere landen doorgaans minder ‘duur’, maar het is geen overbodige luxe dat de autofabrikant €6,5 mrd heeft gereserveerd voor het emissieschandaal.

Veel geld, maar bij Volkswagen rekenen ze altijd met grote getallen. Het eigen vermogen (€90 mrd, een comfortabele kwart van het balanstotaal) kan dit dragen. En als het zou moeten, kan het concern de kosten à contant afrekenen. Volkswagen heeft al sinds jaar en dag een extreem ruime kaspositie: eind vorig jaar €19 mrd.

Het echte probleem is de weerslag op de toekomstige winst. Neem alleen al de leenkosten. In enkele dagen tijd is de effectieve rente op obligaties van de autobouwer met minstens een half procentpunt omhooggegaan. Als dat zo blijft, gaat de rente over de €260 mrd aan vreemd vermogen met €1,3 mrd ofwel 10% van de winst omhoog.

Belangrijker is de vraag of mensen minder Volkswagens en Audi’s gaan kopen. Want als het merk is beschadigd, is er pas echt waarde verloren gegaan.

Bartjens@fd.nl

Invouwen