>>Ondernemers hebben geen idee wat hun familiebed...

Ondernemers hebben geen idee wat hun familiebedrijf waard is

28-10-2015

De helft van de familiebedrijven heeft geen idee wat hun onderneming waard is. En als ze wel een verkoopprijs noemen, is die bijna twee keer hoger dan wat waarschijnlijk reëel is. Dat beeld komt naar voren uit een rondvraag die fusiebemiddelaar Marktlink heeft gehouden onder (mede)eigenaren van Nederlandse familiebedrijven. Tweehonderd ondernemers deden mee aan de jaarlijkse enquête.

Ondernemers hebben volgens de onderzoekers een veel te rooskleurig beeld van de verkoopwaarde van hun bedrijf. Gemiddeld verwachten zij dat hun bedrijf negen keer de jaarwinst waard is. In de praktijk wordt vaak vier tot zes keer de jaarwinst betaald, stelt de bemiddelaar op basis van de eigen ervaringen. De lager dan verwachte opbrengst heeft gevolgen voor het pensioen van de verkopende ondernemer.

Een kwart van de ondervraagde ondernemers verwacht dat een bedrijfsverkoop binnen nu en vijf jaar aan de orde zal zijn. De verkoopbereidheid lijkt nu minder groot te zijn dan een jaar geleden. Toen bleek dat een derde van de ondernemers het familiebedrijf binnen vijf jaar wil afstoten. Er wordt al jaren gesproken over een mogelijke verkoopgolf onder mkb-bedrijven, maar in de praktijk zijn er maar weinig transacties. Amper 1% van de Nederlandse mkb-bedrijven krijgt jaarlijks een nieuwe eigenaar, ondanks de verkoopintenties die kennelijk leven bij de familie-eigenaren.

Van de ondernemers die hebben aangegeven hun bedrijf op termijn te willen verkopen, geeft de helft aan dit te willen doen vanwege hun leeftijd.

Pagina 2, 28-10-2015 © Het Financieele Dagblad. Geschreven door: Jan Verbeek

Invouwen