>>Snelle groeiers durven het roer om te gooien

Snelle groeiers durven het roer om te gooien

09-12-2015

Snelle groeiers durven het roer om te gooien

Wil een bedrijf snel kunnen groeien, dan heeft het vaak een radicale strategische koerswijziging nodig. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek onder de FD Gazellenbedrijven, dat in opdracht van ABN Amro en accountants- en advieskantoor Mazars is uitgevoerd.

Radicaal

Maar liefst 61% van de ondervraagde ondernemers geven aan dat zij het roer ooit radicaal hebben omgegooid. Daaronder verstaan zij meestal dat zij ingesprongen zijn op een nieuwe marktontwikkeling of dat zij een nieuw verdienmodel hebben omarmd. De geënquêteerde bedrijven noemen daarnaast vaak het standaardiseren van bepaalde processen of productiemethoden als voorwaarde voor snelle groei.

Flexibiliteit

Naast veel aandacht voor vernieuwing is flexibiliteit een belangrijke voorwaarde om snel te kunnen groeien. Die flexibiliteit hebben bedrijven zowel nodig ten aanzien van hun omvang als hun bedrijfsmodel. Veel bedrijven geven aan dat zij steeds vaker een flexibele schil instellen van zelfstandige arbeidskrachten, die zij kunnen inzetten als dat nodig is.

War on Talent

Talent vasthouden, vinden veel (snelgroeiende) bedrijven een grote uitdaging. Bijna tweederde van de bedrijven geeft aan behoefte te hebben aan innovatieve en creatieve denkers. Tegelijk geven bijna alle FD Gazellen aan dat de zogenoemde ‘war on talent’ hun belangrijkste struikelblok is om verder te groeien.

Drie groeifactoren

ABN Amro en Mazars onderscheiden drie factoren die snelgroeiende bedrijven gemeen hebben: innovatie, het vermogen talent te behouden en zelfreflectie. Innoveren vinden zij het belangrijkste. 55% van de FD Gazellen verbetert producten of diensten, 16% zorgt dat die er beter uitzien (design) en 13% pakt de interne cultuur aan.

Economisch herstel

De FD Gazellen verwachten dat de economie de komende jaren verder zal herstellen en dat hun bedrijf zal doorgroeien. 70% van de 324 ondervraagde bedrijven denkt dat hun omzet de komende vijf jaar minimaal zal verdubbelen. In totaal telt de FD Gazellenlijst dit jaar 490 bedrijven.

Een FD Gazelle is een winstgevend bedrijf dat over een periode van drie jaar een onafgebroken groei van ten minste 20% heeft laten zien. Donderdagavond (10 december) wordt op FD Gazellen Gala bekend gemaakt welke ondernemingen het snelst gegroeid zijn in 2015.

9-12-2015 © Het Financieele Dagblad. 

Invouwen