>>Stuur op cashflow, niet alleen op winst

Stuur op cashflow, niet alleen op winst

12-12-2015

Stuur op cashflow, niet alleen op winst

“Kasstroom is de zuurstof voor een bedrijf”, dat zegt de Baarnse bedrijfseconoom Maarten van den Burg. “Winst lijkt zo ‘sexy’ maar het zegt niet alles. Het is veel interessanter te weten hoeveel er ‘in kas’ zit en hoeveel er ’in kas’ bij gaat komen.”

Hoe houdt een ondernemer in economisch onzekere tijden het hoofd boven water? Moet de strategie worden herzien? Wordt het reorganiseren of innoveren? Meer of minder investeren? Vragen waar (ook) veel Baarnse bedrijven mee worstelen. “Als ik nu maar winst maak, dan komt alles vast wel goed”, denkt menig ondernemer. Om vervolgens flink in de weer te gaan met koerswijzigingen en nieuwe businessplannen. Alles gericht op het verbeteren van de winstgevendheid.

“Dat is dus een levensgrote valkuil. Winstcijfers zeggen niet alles. Zicht op cashflow, het geld dat per saldo uiteindelijk de kas in vloeit, is veel belangrijker,” meent Baarnaar Maarten van den Burg. Hij heeft als zelfstandig interim controller inmiddels ruime ervaring met het ondersteunen van bedrijven van allerlei omvang.

Levensvatbaar

Van den Burg: “Ook hier in de regio kom ik het probleem regelmatig tegen. Men stuurt alleen op winst en daarmee wordt het voortbestaan van de onderneming op het spel gezet. Ik kan het de ondernemers ook niet kwalijk nemen. De huidige administratiesystemen zijn vaak alleen gericht op het meten van resultaten uit het verleden. Ze voorspellen zelden de verwachte kasstroomontwikkeling terwijl dat nu juist de levensvatbaarheid van een bedrijf bepaalt.”

Cashflow versus winst

Van den Burg: “Het feit dat een onderneming winst maakt, garandeert niet dat financiers, leveranciers, werknemers en de fiscus op tijd kunnen worden betaald. Alleen met een gevulde kas, die regelmatig wordt gespekt, kan een ondernemer zijn rekeningen betalen. Het naakte winstcijfer geeft alleen een beeld van de behaalde omzet (en de gemaakte kosten). De cashflow toont de betaalde omzet. Dat is een groot verschil, ook al scheelt het maar één letter. De cashflow is het saldo van alle inkomsten en alle uitgaven. Dat is wat anders dan het verschil tussen de omzet en kosten. Het is uiteindelijk het cashflow genererend vermogen van een onderneming dat bepaalt of er bijvoorbeeld nieuwe investeringen gedaan kunnen worden om de winsten te laten groeien. Het verwachte kasstroomverloop is dus de graadmeter voor continuïteit. Dat ondernemers toch sturen op vaak alleen het winstcijfer is ook wel begrijpelijk. De cashflow is domweg niet in één keer zichtbaar. Ze verschuilt zich in vele posten binnen het administratiesysteem. De systemen zijn bovendien veelal niet gericht op het meten van de toekomstige cashflowontwikkeling. Zo kan het gebeuren dat de bodem van de kas plotseling in zicht komt. Dergelijke stressvolle situaties moet je als ondernemer voorblijven”.

Kasstroom op het dashboard

Van den Burg: “Inzicht in de verwachte kasstroomontwikkeling krijgt een ondernemer als hij antwoord heeft op vragen als: Wat is onze verwachte debiteuren-, crediteuren- en  voorraadontwikkeling? Hoeveel zullen de verwachte vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen gaan bedragen? Hoeveel werkkapitaal is minimaal noodzakelijk? Wat zijn de verwachte aflossings- en renteverplichtingen? Zijn er nog overnames of noodzakelijke afvloeiingskosten in het verschiet? De verlossende antwoorden liggen vaak verspreid over verschillende afdelingen, systemen en personeelsleden. Ik heb een instrument ontwikkeld waarmee die ‘versnipperde informatie’ wordt samengebracht. In het instrument zijn resultatenrekeningen, kasstroomoverzichten en balansen aan elkaar gekoppeld en toekomstgericht. Dat maakt het mogelijk om de gevolgen van bedrijfsbeslissingen door te rekenen. Zo kan beter worden gepland en worden getoetst. Het management heeft alle informatie altijd beschikbaar om weloverwogen bedrijfsbeslissingen door te rekenen. De ‘wijzers van het dashboard’ geven aan of het bedrijf gezond is en of het voortbestaan in de nabije toekomst geen gevaar loopt.”

Probleemoplossend

Van den Burg: ”Ik heb als ‘hands-on’ controller bij meerdere bedrijven dit ‘cashflow-denken’ ingevoerd. Zij koersen niet alleen op winst; zij hebben nu ook zicht op de verwachte kasstroomontwikkeling. Dat geeft zekerheid, houvast en een sterke basis. Een ondernemer die stuurt op de verwachte kasstroom is meer in control waardoor hij acute liquiditeitsproblemen kan voorkomen. Het zelfstandig probleemoplossend vermogen van de onderneming en haar werknemers wordt sterk verbeterd. En daardoor is er minder hulp van buiten nodig.”

 

Invouwen