>Parttime Controlling

PARTTIME CONTROLLING

Bij jonge ondernemingen binnen het MKB, die zich in een hectische of veeleisende groeifase bevinden, bestaat vaak de behoefte aan een ervaren meewerkende ‘financieel manager’. Een dergelijke functie hoeft niet altijd fulltime te worden ingevuld. Een voltijds medewerker is vaak (te) duur en bovendien niet continu nodig. 

Ik lever daarom ook 'parttime controlling diensten' aan. Voor een flexibel aantal uren of dagen per week/maand ben ik het financiële geweten van uw onderneming. Of ik ondersteun de ondernemer, dga, algemeen directeur of het managementteam bij verschillende (financiële, strategische en organisatorische) vraagstukken. Zo ben ik de flexibele structureel betrokken ‘wingman’.

Flexibele Financiele Fit

Mijn inzet is afhankelijk van uw behoefte. Veel financiële vraagstukken? Dan meer ondersteuning. Bevindt de onderneming zich in rustiger vaarwater dan vervul ik de rol van ‘financiële waakhond’.

Voorbeelden van taken, projecten, verbeterpunten en 'quick wins' waarvoor ik als parttime controller de volledige verantwoordelijkheid neem zijn:

 • Verbeteren van de stuurinformatie (naar verschillende stakeholders);
 • Ontwerpen en implementeren van een cashflow managementsysteem;
 • Inzichtelik maken van het kasstroom generend vermogen en de winstgevendheid van 'producten';
 • Het voorbereiden en uitvoeren van financieringsaanvragen;
 • Ondersteuning bij (ver)koop van een bedrijf;
 • Inzichtelijk maken van de werkelijke en verwachte financiële situatie;
 • Opstellen van begrotingen en meerjarenplannen; 
 • Invoeren van planning en control cyclus;
 • Meer grip en controle krijgen op de financiële huishouding;
 • Richting geven bij strategische keuzevraagstukken.

Kortom, parttime controlling professionaliseert de financiële functie op een flexibele manier.

Honorering

Net zoals de inzet is de honorering flexibel. Deze kan ook volledig worden afgestemd op uw wensen:

 • Een vast uur- of dagtarief;
 • Een vast uurtarief dat lager wordt, via een staffel-verdeling, naarmate meer uren worden gewerkt;
 • Een vast bedrag per maand, uitgaande van gemiddelde inzet van een x aantal uren per maand;
 • Een vast bedrag voor een overeengekomen ‘project’ met heldere doelen.

Zo wordt de onderneming optimaal ondersteund bij de financiële (aan)sturing en blijven de kosten voor controlling beperkt en overzichtelijk.

Wilt u meer weten over parttime controlling, mijn werkwijze en de honorering? Ik kom graag en geheel vrijblijvend bij u langs om nader kennis te maken en de status en de verbeterpunten van uw financiële huishouding/aansturing te bespreken.

Wat kost parttime controlling

 


Invouwen