>>Cashflow Instrument

CASHFLOW INSTRUMENT

Maartwerk®

Maartwerk® is een kasstroom planning en rapportage instrument. Het 'dashboard' geeft inzicht in de ontwikkeling van het toekomstig cashflow genererend vermogen, afhankelijk van diverse operationele en financiële variabelen. Zie ook onder Nieuws.  

In het instrument zijn resultatenrekeningen, balansen en cashflowoverzichten aan elkaar gekoppeld. Dat maakt het mogelijk om de gevolgen van verschillende bedrijfsbeslissingen volledig door te rekenen en te toetsen. 

Maartwerk is in de praktijk ontwikkeld. Maartwerk heeft zijn meerwaarde bij verschillende bedrijven bewezen; het zijn cashflow gedreven ondernemingen geworden.

Zicht op de verwachte cashflowontwikkeling?

Administratie- en rapportagesysteem zijn zelden gericht op het meten van, en het rapporteren over toekomstige cashflow. Vaak worden alleen de in het verleden behaalde resultaten geregistreerd en gerapporteerd. Is het cashflowoverzicht een onderdeel van uw jaarbegroting waar u periodiek op (bij)stuurt? Worden herziene jaarverwachtingen (latest estimates) doorgerekend naar de gevolgen op de cashflowontwikkeling? Of beperkt zich dat tot een aangepaste resultatenrekening?

Wat is het effect van strategische meerjarenplannen op het cashflow genererend vermogen van uw onderneming?  

Praktijk

Het instrument is gemaakt in Excel en kan daarom gemakkelijk in uw bestaande rapportagestructuur worden verwerkt of daarnaast worden gehanteerd. U hoeft uw huidige interne berichtgevingsysteem of uw ‘systeemlandschap’ niet aan te passen. Het is makkelijk te gebruiken en het is volledig transparant. Het bevat geen ‘black-boxes’. Het instrument is modulair opgebouwd en bestaat uit overzichtelijke en duidelijk van elkaar te onderscheiden input-, verwerkings- en outputmodules.

Maartwerk verbetert het zelfstandig probleemoplossende vermogen van uw bedrijf.

Wenst u dat ook? Neem dan contact met Maarten van den Burg. 

Stel uw vraag

Invouwen