>>Quick Business Scan

QUICK BUSINESS SCAN

In de scan wordt gekeken naar het hele bedrijf (of een onderdeel daarvan) vanuit de onslosmakelijke samenhang tussen Strategie, Organisatie en Finance & Control. De deliverables van de scan bestaan uit: 

  • een analyse van de bevindingen;
  • oorzaken van de 'knelpunten';
  • oplossingen/verbeterpunten, onderscheiden naar:
    • 'quick-wins';
    • korte termijn doelstellingen;
    • lange termijn doelstellingen.

Het geheel wordt uitgevoerd tegen een vaste vergoeding (fixed fee). Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kan het accent van het onderzoek liggen op een specifiek aandachtsgebied.

Neem contact op

Invouwen