>Praktijkervaringen

VOORBEELDEN

Tijdelijk een bepaalde (financiële) functie of interim opdracht vervullen binnen uw onderneming

Maarten van den Burg heeft vanaf mei 2000 diverse financiele interim-functies vervuld binnen kleine en grote ondernemingen actief in verschillende bedrijfstakken. Zie ook Voor Wie

Uw bedrijf veranderen in een cashflow gedreven onderneming

Wat is het belangrijkste doel van uw onderneming ? Het waarborgen van continuïteit. Maar heeft u periodiek voldoende inzicht in uw toekomstig cashflow genererend vermogen? Want dat is de voedingsbodem voor het realiseren van groei en het behalen van winst, noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. Cash is a fact, profit is an opinion.

Maartwerk® is een door Maartwerk in de praktijk ontwikkeld model dat u daarbij kunt helpen. Het verschaft in de ontwikkeling van het toekomstig cashflow genererend vermogen, afhankelijk van diverse operationele en financiële variabelen. 

Resultatenrekeningen, balansen en cashflow- overzichten zijn in dit instrument volledig geïntegreerd, waardoor het mogelijk is om de consequenties van uiteenlopende bedrijfs- en financieringsbeslissingen (ook acquisitievraagstukken) op eenvoudige wijze door te rekenen.

Opstellen van strategisch meerjaren-, business- en financieringsplannen

Wat gaat u doen met uw bedrijf? Waarom? Hoe en wanneer? Hoe vertalen deze strategische en operationele plannen zich naar verwachte financiële uitkomsten in termen van resultaat-, balans- en kasstroomontwikkeling? MAARTWERK kan u helpen bij het opstellen van deze plannen en berekeningen. Maarten modelleert de plannen zodanig dat de opdrachtgever zelf het effect van wijzigingen van uiteenlopende operationele en financiële veronderstellingen op de financiële uitkomsten kan bepalen. U krijgt dan tevens een dashboard waarmee u uw bedrijf kunt (be)sturen.

Financieringsaanvraag voorbereiden

Banken en potentiële geldschieters willen vaak veel weten over u, uw bedrijf en uw bedrijfsplannen voordat zij bereid zijn om geldmiddelen beschikbaar te stellen. MAARTWERK kan u helpen bij het voorbereiden van de financieringsaanvraag en het maken van een financieringsmemorandum.

Ondersteunen bij een crisissituatie

U krijgt vanuit uw onderneming signalen waaruit blijkt dat er sprake is van “een kwart voor twaalf situatie”. U maakt op papier winst, maar u heeft in de praktijk toch betalingsproblemen. De strategie moet worden herzien. U vermoedt dat u een reorganisatie moet doorvoeren. U verwacht tevens dat u op zeer korte termijn een businessplan moet voorbereiden in het kader van een financieringsaanvraag.
MAARTWERK kan u bij dit soort complexe, stressvolle en spoedeisende processen helpen en begeleiden.

Opzetten en/of verbeteren van periodieke managementrapportages

Krijgt u tijdig volledige, betrouwbare en juiste cijfers over de financiële performance van uw bedrijf en of onderdelen daarvan?  Kunt u daarop sturen? MAARTWERK kan u ondersteunen bij het opzetten van bepaalde managementrapportages die u in staat stellen om de activiteiten en bedrijfsprocessen van uw organisatie (beter) te beheersen.

Krijgt u alleen rapportages voorgeschoteld over het verleden, de geleverde prestaties over de afgelopen perioden? Heeft u meer behoefte aan inzicht in de verwachte (financiële) performance ? En weet u of u tijdig de strategische en financiële doelstellingen gaat realiseren? 
MAARTWERK helpt u bij het opzetten van een planning & control systeem en ontwikkelt beheersmiddelen zodanig dat u tijdig inzicht krijgt of u op koers ligt.

Waarderen van bedrijven of onderdelen daarvan volgens verschillende waardebepalingmethoden

U staat op het punt om een (onderdeel van een) bedrijf te kopen of te verkopen. Maar wat is de waarde ervan? Kunt u de beoogde overname financieren? Hoe beïnvloedt de overname de balans, de resultatenrekening en het cashflow genererend vermogen? Wat is het effect van de beoogde acquisitie op de belangrijkste (financiële) performance indicatoren?

MAARTWERK kan u ook begeleiden en ondersteunen bij overname- en/of verkoopprocessen.

Een quick-scan verrichten om verbeterpunten binnen uw onderneming te identificeren

U wilt een objectief oordeel over mogelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vanuit verschillende invalshoeken (financieel, organisatorisch, bezetting, strategie, etc.). MAARTWERK kan dat voor u op een heldere en gestructureerde manier in kaart brengen op basis van o.a. interviews met verschillende medewerkers en bestudering van diverse rapportages en plannen. U ontvangt een duidelijke presentatie met de belangrijkste aanbevelingen en verbeterpunten.

 

Invouwen